Biocomplexitat

Els sistemes vius són el paradigma dels sistemes complexos, amb interaccions no lineals que es produeixen a totes les escales espacials i temporals, des de molècules i gens fins a l'escala planetària que defineix la biosfera global. Un dels eixos de la nostra investigació és el nivell ecològic, en el qual considerem els tipus de mobilitat dels organismes i la seva interacció amb la recerca d'aliments, propagació de malalties, patrons espacials i també amb les interaccions ecològiques bàsiques com la competició, la depredació o el mutualisme. Un altra qüestió central en els nostres estudis és la comprensió de la funció cerebral, que requereix anar a escales que van des de les neurones individuals fins al  cervell complet. Al nivell neuronal ens concentrem en aspectes de sincronització entre poblacions de neurones  interaccionants i estudiem com flueix la informació. Amb l'ajuda de mesures estadístiques analitzem dades experimentals i comparem resultats amb models neuronals.

Investigadors

 • Ingo Fischer

  Ingo Fischer

 • Tobias Galla

  Tobias Galla

 • Damià Gomila

  Damià Gomila

 • Emilio Hernández-García

  Emilio Hernández-García

 • Cristóbal López

  Cristóbal López

 • Víctor M. Eguíluz

  Víctor M. Eguíluz

 • Manuel Matías

  Manuel Matías

 • Sandro Meloni

  Sandro Meloni

 • Claudio Mirasso

  Claudio Mirasso

 • Tomás Sintes

  Tomás Sintes

 • Raúl Toral

  Raúl Toral

 • Eduardo H. Colombo

  Eduardo H. Colombo

 • Juan Fernández Gracia

  Juan Fernández Gracia

 • Laila Kazimerski

  Laila Kazimerski

 • Konstantin Klemm

  Konstantin Klemm

 • André Röhm

  André Röhm

 • Luíño F. Seoane

  Luíño F. Seoane

Recent and ongoing Research projects

ESoTECoS

Emergent social, technical and ecological complex systems

I.P.: Pere Colet
The project ESoTECoS constitutes an approximation from the perspective of the physics of complex systems to the societal challenges within the field of Social Changes and Innovation. The project background lays in ...

SPASIMM

Spatiotemporality in sociobological interactions, models and methods

I.P.: Konstantin Klemm, Víctor M. Eguíluz
The Physics of Complex Systems is experiencing an important research activity, first due to the development of the Theory of Complex Networks, and second due to Big Data. The model driven approach ...

SuMaECO

Sustainability of marine coastal ecosystems in the context of global change in the Mediterranean sea: Modeling and simulations

I.P.: Damià Gomila, Tomás Sintes
The SuMaEco project is an interdisciplinary effort to try to understand the effects of global change on coastal marine ecosystems in the Mediterranean Sea by combining data, models and simulations. With global ...

IN-TREE

INCT in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies in Ecology and Evolution

I.P.: Emilio Hernández-García
IN-TREE goal is to develop projects about ecological and evolutionary research questions from an interdisciplinary approach (based on integrating projects of mathematical/computational/statistical modeling and epistemology/ethics) and a transdisciplinary approach (based on integrating ...

Publicacions recents

Spatial eco-evolutionary feedbacks mediate coexistence in prey-predator systems

Colombo, Eduardo H.; Martínez-García, Ricardo; López, Cristóbal; Hernández-García, Emilio
Scientific Reports 9, 18161 (1-15) (2019)

Cyclic structure induced by load fluctuations in adaptive transportation networks

Martens, Erik Andreas; Klemm, Konstantin
Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2018 (edited by Faragó, István; Izsák, Ferenc; Simon, Péter L.), Springer International Publishing, 147-155 (2019)

Magnetic responsive brushes under flow in narrow slits: external field control of brush structure and flowing particle mixture separation

Cerdà, J. J.; Bona-Casas, C.; Pyanzina, E. S.; Sánchez, P. A.; Kantorovich, S.; Sintes, T.
Soft Matter 15, 8937–9160 (2019)

Distribution of growth directions in meadows of clonal plants

Ruiz-Reynés, Daniel; Gomila Damià
Physical Review E 100, 052208 (2019)

Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord