Recerca

HeadResearch

Des d'una línia transversal de recerca exploratòria en Sistemes Complexos i Física Estadística i No lineal que constitueix l’espina dorsal de l’IFISC, s’han definit 5 línies de transferència de coneixement a les interfícies amb altres disciplines (Tecnologies Quàntiques, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Ciències de la Terra, Ciències de la Vida i Ciències Socials):

CA1CA2

CA3

CA4

CA5

CA6


We are required to inform you that we use cookies.