Transport i Informació en Sistemes Quàntics

La comprensió dels fenòmens complexos quàntics juga un paper clau en el desenvolupament de les tecnologies quàntiques, identificades com una de les àreas més estratègiques per a la investigació i la innovació futures.

En aquesta línia d’investigació ens dediquem a qüestions relacionades amb el transport quàntic de càrrega (nanoelèctrica), espí (espintrònica), energia (termoelectricitat) i informació (correlacions quàntiques), amb especial atenció a les nanoestructures. A més, investiguem els efectes de la decoherència en entorns complexos, explorem sondes quàntiques i fenòmens emergents com la sincronització, amb una especial atenció a les correlacions i la termodinàmica quàntiques i el seu impacte en el processament de la informació.

En IFISC administrem la plataforma QTD, anunciant esdeveniments i places entre les xarxes de científics que treballen en termodinàmica cuàntica, i la web de la QTTS, una societat que fa recerca en termodinàmica de sistemes quàntics i transport quàntic.


Investigadors

 • Rosa Lopez

  Rosa Lopez

 • David Sánchez

  David Sánchez

 • Llorenç Serra

  Llorenç Serra

 • Roberta Zambrini

  Roberta Zambrini

 • Gian Luca Giorgi

  Gian Luca Giorgi

 • Sungguen Ryu

  Sungguen Ryu

Recent and ongoing Research projects

TQM@Nano

Transport in Quantum Materials at the Nanoscale

I.P.: Rosa Lopez, David Sánchez
The aim of TQM@Nano is to examine the transport properties of nanoscale conductors that exhibit features unique to quantum materials (topology, strong correlations). These systems are attracting a good deal attention due ...

QuaResC

Quantum machine learning using reservoir computing

I.P.: Miguel C. Soriano, Roberta Zambrini
The QuaResC project engages in a new collaboration UIB and CSIC researchers at IFISC with the objective to address an interdisciplinary topic between artificial intelligence and quantum physics: quantum machine learning using ...

QuTTNAQMa

TRANSPORTE CUANTICO Y TERMODINAMICA: NUEVAS AVENIDAS EN MATERIALES CUANTICOS

I.P.: Rosa Lopez, Llorenç Serra
The aim of this project is to investigate the heat and energy transport properties in nanoconductors considering complex phenomena due to either many-body interactions and/or the presence of quantum materials.

QUAREC

Machine learning with quantum reservoir computing

I.P.: Roberta Zambrini
Project funded by the government of the Balearic Islands with the goal of extending Reservoir Computing into the quantum domain. The project is mainly theoretical/numerical, but also deals with the identification of ...

QTEP

Quantum Technologies Platform

I.P.: Llorenç Serra, Roberta Zambrini
QTEP is a CSIC Interdisciplinary Thematic Platform (PTI). The reference for QTEP is the quantum technologies community that organizes around the Flagship (http://qt.eu) and the Quantum Community Network. This community works on ...

Publicacions recents

Dynamical phase transitions in quantum reservoir computing

Martínez-Peña, Rodrigo; Giorgi, Gian Luca; Nokkala, Johannes; Soriano, Miguel C.; Zambrini, Roberta
Physical Review Letters 127, 100502 (1-7) (2021)

High-Performance Reservoir Computing With Fluctuations in Linear Networks

Nokkala, Johannes; Martínez-Peña, Rodrigo; Zambrini, Roberta; Soriano, Miguel C.
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems , (2021)

Reservoir Computing: Theory, Physical Implementations, and Applications

Nakajima, Kohei; Fischer, Ingo (Editors)
, Springer Singapore (2021)

Inferring work by quantum superposing forward and time-reversal evolutions

Rubino, Giulia; Manzano, Gonzalo; Rozema, Lee A.; Walther, Philip; Parrondo, Juan M. R.; Brukner, Časlav
Submitted (2021)

Opportunities in Quantum Reservoir Computing and Extreme Learning Machines

Mujal, Pere; Martínez-Peña, Rodrigo; Nokkala, Johannes; García-Beni, Jorge; Giorgi, Gian Luca; Soriano, Miguel C.; Zambrini, Roberta
Advanced Quantum Technologies , 2100027 (2021)

Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord