Dinàmica No Lineal en Fluids

Els fluxos de fluids es produeixen en un gran rang d’escales, des dels capil·lars sanguinis a les borrasques de l'atmosfera. La forma en què les substàncies són transportades té un gran impacte, per exemple, en com els contaminants arriben a llocs distants, com el plàncton troba els seus nutrients, o en el balanç tèrmic que determina el clima de la Terra.

A l’IFISC desenvolupem tècniques útils per caracteritzar el transport en fluids i quantificar la deformació, la barreja i la connectivitat entre les seves parts. Les apliquem a contextos  geofísics, especialment a l’oceà. Desenvolupem eines per identificar les barreres al transport d'oxigen i nutrients, avaluem les implicacions ecològiques del transport de larves o rastregem l'origen de les masses atmosfèriques de vapor d’aigua transportades pels vents.

Investigadors

 • Emilio Hernández-García

  Emilio Hernández-García

 • Cristóbal López

  Cristóbal López

 • Tomás Sintes

  Tomás Sintes

 • Gabor Drotos

  Gabor Drotos

Projectes de recerca vigents

CAFE

Climate Advanced Forecasting of sub-seasonal Extremes

I.P.: Emilio Hernández-García
Climate extremes such as heat waves or tropical storms have huge social and economic impact. The forecasting of such extreme events at the sub-seasonal time scale (from 10 days to 3 months) ...

Publicacions recents

Crossroads of the mesoscale circulation

Baudena, Alberto; Ser-Giacomi, Enrico; Lopez, Cristobal; Hernandez-Garcia, Emilio; d'Ovidio, Francesco
Journal of Marine Systems 192, 1-14 (2019)

Accounting for ocean connectivity and hydroclimate in fish recruitment fluctuations within transboundary metapopulations

Hidalgo, Manuel; Rossi, Vincent; Monroy, Pedro; Ser-Giacomi, Enrico; Hernández-García, Emilio; Guijarro, Beatriz; Massutí, Enric; Alemany, Francisco; Jadaud, Angelique; Pérez, José Luis; Reglero,Patricia
Ecological Applications to appear, (2019)

Networks in Climate

Dijkstra,H.A.; Hernández-García, E.; Masoller, C.; Barreiro, M.
, Cambridge University Press (2019)

Spatial inhomogeneities in the sedimentation of biogenic particles in ocean flows: analysis in the Benguela region

Monroy, Pedro; Drotos, Gabor; Hernandez-Garcia, Emilio; Lopez, Cristobal
to appear in Journal of Geophysical Research - Oceans , (2019)

Inhomogeneities and caustics in the sedimentation of noninertial particles in incompressible flows

Drotos, Gabor; Monroy, Pedro; Hernández-García, Emilio; López, Cristóbal
Chaos 29, 013115 (1-25) (2019)

Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord