Notícies relacionades amb la linea de investigació Nonlinear dynamics in fluids

A study analyses how microplastics sink in the Mediterranean Sea

16 de febrer de 2021
A study, with participation of IFISC (UIB-CSIC) researchers, describes how microplastics sink in the Mediterranean Sea and analyses the consequences for their dispersion and distribution throughout the water column. The work, published in Ocean Science, proposes a model for the ...

Measuring bottlenecks in the ocean

1 de setembre de 2021
The ocean provides a fluid environment with complex patterns of flow and dispersal for the organisms that live within it. How these flows transport organisms is relevant for biodiversity with potentially important implications for ecosystem health and climate. An international ...

Un estudio analiza cómo se hunden los microplásticos en el Mar Mediterráneo

16 de febrer de 2021
Un estudio en el que han participado investigadores del IFISC (UIB-CSIC) describe cómo se hunden los microplásticos en el Mediterráneo y analiza sus consecuencias para la dispersión y distribución de estos a lo largo de la columna de agua. El ...

Midiendo los cuellos de botella en el océano

1 de setembre de 2021
El océano ofrece un entorno fluido con patrones de flujo complejos y dispersión para los organismos que viven en él. La forma en que estos flujos transportan a los organismos es relevante para la biodiversidad, con implicaciones potencialmente importantes para ...

Un estudi analitza com s'enfonsen els microplàstics en la Mar Mediterrània

16 de febrer de 2021
Un estudi en el qual han participat investigadors de l'IFISC (UIB-CSIC) descriu com s'enfonsen els microplàstics en el Mediterrani i analitza les seves conseqüències per a la dispersió i distribució d'aquests al llarg de la columna d ...

Mesurar els colls de botella a l'oceà

1 de setembre de 2021
L'oceà ofereix un entorn fluid, amb patrons de flux complexos i dispersió per als organismes que hi viuen. La manera com aquests fluxos transporten els organismes és rellevant per a la biodiversitat, ja que tenen implicacions potencialment importants per ...

Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord