Encounter Rates: The Jungle of Randomness in Biological Interactions

  • Interdepartamental

  • Frederic Bartumeus
  • April 14, 2003, 3 p.m.
  • Sala de seminarios IMEDEA, Esporles

Un problema rellevant en fisica estadistica es quantificar les propietats estadistiques de processos de busqueda generats per particules que es mouen a l\\\'atzar i que nomes poden detectar objectes que es troben a una distancia propera. Aquesta questio no nomes es important en fisica sino tambe en d\\\'altres arees, essent una d\\\'elles la biologia. Moltes interaccions i accions biologiques passen necessariament per un proces de busqueda i una localitzacio fisica d\\\'allo que s\\\'esta buscant (aliment, parella, arees d\\\'aparellament, refugis,...). Segons algunes caracteristiques fisiques del
proces de busqueda en questio (distribucio i densitat dels recursos, mida i velocitat relatives, etc.) una exploracio a l\\\'atzar d\\\'un determinat espai pot ser mes o menys beneficiosa pel que fa a la taxa d\\\'encontre. Dades empiriques ens ensenyen que animals molt diversos mostren una mateixa estadistica de busqueda un cop definit un \


This web uses cookies for data collection with a statistical purpose. If you continue browsing, it means acceptance of the installation of the same.


More info I agree