Què és un Sistema Complex?


En aquest vídeo  trobaràs la resposta que donen els joves investigadors de l'IFISC a aquesta pregunta.


Què tenen en comú les formigues, el cervell i la societat? Tots ells formen sistemes complexos! Però… què és un sistema complex?, et preguntaràs.

Direm, de manera genèrica, que un sistema és un conjunt d'elements connectats. Un grup de coses, vives o inanimades, capaces d'interactuar entre elles donant lloc a un determinat comportament. I aquí ve la part difícil: un sistema no complex pot ser enterament entès a través de l'estudi de les seves unitats individuals. Al contrari, per a entendre el comportament d'un sistema complex es requereix alguna cosa més que la simple suma de la contribució de cada element.

Per què? Tot es redueix a les interaccions. Cadascun dels components tenen el seu comportament individual però les seves accions influeixen en els altres components. Això porta al fet que el sistema sigui capaç d'adaptar-se a l'entorn i al fet que sorgeixi un comportament col·lectiu difícil de predir.

Les formigues no semblen molt complexes a simple vista. En realitat, aquests insectes són criatures bastant simples, no massa intel·ligents tal com es podria pensar. No obstant això, exhibeixen algunes característiques increïbles: per exemple, una formiga té diferents rols o tasques depenent de les necessitats de la colònia en un moment determinat. Això significa que són capaços d'adaptar-se a l'entorn: no hi ha un líder que li digui a cadascuna d'elles què fer, però d'alguna manera cada individu el sap. No són tan simples després de tot.

En el cas del cervell, la nostra capacitat de pensar es deu a un equip de neurones que treballen juntes. Es coneix el funcionament d'una sola neurona aïllada, però en ajuntar-se el seu comportament col·lectiu no és tan simple com simplement sumar-ho. Una sola neurona no pot "pensar" per si mateixa, però un conjunt d'elles sí que pot. Això demostra que el pensament sorgeix de la interacció de moltes neurones.

Una altra característica dels sistemes complexos és que solen estar composts per un gran nombre d'elements. Hi ha aproximadament 7.700 milions de persones en el món. Aquest és un número bastant gran. A més, el nostre comportament individual està canviant constantment com a resultat de les relacions i això porta a l'aparició de fenòmens socials particulars.


Complicat enfront de complex

Encara que aquestes paraules no tenen el mateix significat, sovint s'usen indistintament. Un sistema complicat pot tenir un gran nombre de components, però segueix relacions de causa-efecte que són ben enteses i poden ser predites amb precisió. No obstant això, com hem dit abans, en un sistema complex les interaccions entre els elements donen lloc a fenòmens emergents que no es poden derivar només de l'estudi del comportament de cada part per separat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Avió enfront de cervell

Un exemple de la diferència entre complicat enfront de complex es dóna comparant un avió i el cervell. Un avió està format per milions de peces de diferents grandàries, materials, resistència, etc. Però d'alguna manera, quan posem tot això junt, el resultat és una màquina capaç de volar. Coneixem cada detall de cada component i quina és la seva funció. L'avió és només la suma de tots ells. És, en efecte, una cosa molt complicada, però no complex.

D'altra banda, el cervell és complex. Bàsicament està format per un conjunt de neurones que interactuen entre si. Sabem molt bé el que és una neurona; la seva anatomia i estructura han estat estudiades durant dècades. Però quan tenim un munt d'elles interactuant, el comportament resultant és molt més que la suma de les contribucions individuals.


Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord