Modelant l'expansió de la malaltia de Pierce de la vinya

30 de gener de 2023

  • La producció vinícola està sent delmada en alguns llocs per la malaltia de Pierce, provocada pel bacteri Xylella fastidiosa.

  • Investigadors plantegen un model que té en compte l'efecte de la temperatura ambient per a veure com el canvi climàtic afectarà la seua expansió.

Un nou estudi liderat per científics de l’IFISC (CSIC-UIB) i amb participació d'investigadors de l'empresa pública Tragsa, del departament de Geografia de la UIB i del ICA-CSIC, prediu el risc que la malaltia provocada per Xylella fastidiosa en la vinya es propagui i establisca a nivell mundial. En l'estudi, publicat en la revista Communications Biology, els autors proposen un model que reprodueix on es pot establir el patogen en funció de la temperatura ambient alhora que estima la seua evolució a futur. Integrant en el model dades climàtiques espaciotemporals d'alta resolució i diferents escenaris d'infectivitat, l'estudi mostra com, malgrat que les zones de risc epidèmic alt són marginals actualment fora dels EUA, per a 2050 es preveu una expansió a nivell global de les zones de risc.

La malaltia de Pierce (abreujat PD del seu nom en anglés) és causada pel bacteri Xylella fastidiosa i es transmet entre plantes per insectes vectors, en concret el Philaenus spumarius a Europa. La PD es va originar en el continent americà, sent una malaltia que afecta la vinya i causa grans pèrdues econòmiques, a més de provocar estrés hídric en les plantes a causa d'oclusions causades pel bacteri en el xilema. Aquesta malaltia pot arribar a causar la mort de la planta. El comerç internacional de plantes està ampliant l'àrea de distribució geogràfica del patogen, la qual cosa suposa una nova amenaça per a la viticultura mundial. Per a avaluar la incidència potencial de la PD, els investigadors han construït un model epidemiològic dinàmic basat en la resposta de 36 varietats de vinya al patogen en assajos d'inoculació i en la distribució dels vectors. Els processos epidemiològics clau impulsats per la temperatura, com ara el desenvolupament de símptomes i la recuperació hivernal per acumulació de fred s'han modelitzat integrant dades climàtiques espaciotemporals d'alta resolució des de 1981 fins a l'actualitat.

Els resultats mostren que les principals regions vinícoles es troben principalment en zones de baix risc, de transició o amb risc epidèmic i taxes de creixement potencialment baixes d'incidència de PD. Actualment, a Europa les zones de risc epidèmic amb taxes moderades o altes són marginals i es concentren principalment a les illes i costes mediterrànies . Aquestes zones es caracteritzen pels seus hiverns suaus, com per exemple l'illa de Mallorca. No obstant això, el model projecta que per a 2050 les zones de risc s'expandiran a nivell global a causa de xicotets increments en la taxa de creixement de la malaltia a conseqüència del canvi climàtic. Es preveuen estius més calorosos i hiverns més suaus en l'oest d'Europa, la qual cosa incrementarà el risc d'epidèmia en zones que actualment són segures, com ara algunes regions del sud de França o nord de Portugal.

Aquest estudi analitza el risc d'establiment de la PD i destaca la importància de considerar la variabilitat del clima, la distribució dels vectors i el criteri d'invasió com a factors clau per a obtindre mapes de risc més precisos que ajuden a reduir els efectes del patogen. El mateix bacteri Xylella fastidiosa és la causant de malalties de gran rellevància econòmica en altres cultius, com els ametlers (p. ex. Mallorca) o oliveres (amb gran afectació en la Apulia, Itàlia), així que s'espera que el model es puga aplicar a predir el risc d'establiment d'aquestes altres malalties.


Giménez-Romero, A., Galván, J., Montesinos, M. et al. Global predictions for the risk of establishment of Pierce’s disease of grapevines. Commun Biol 5, 1389 (2022). https://doi.org/10.1038/s42003-022-04358-w pierce-disease

Projectes d'investigació relacionats

CYCLE

Complex DYnamics of CoastaL Ecosystems: Resilience to Climate Change. Modelling and Simulations.

I.P.: Damià Gomila, Tomás Sintes
Complex Dynamics of Coastal Ecosystems: Resilience to Climate Change (CYCLE) is a coordinated multidisciplinary research project that brings together the efforts of experts in the fields of marine ecology and the physics ...

SuMaECO

Sustainability of marine coastal ecosystems in the context of global change in the Mediterranean sea: Modeling and simulations

I.P.: Damià Gomila, Tomás Sintes
The SuMaEco project is an interdisciplinary effort to try to understand the effects of global change on coastal marine ecosystems in the Mediterranean Sea by combining data, models and simulations. With global ...

Línies d'investigació relacionades


Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord