La importància del període d'incubació en brots de còlera i Ébola a Sierra Leone

10 de març de 2020

Estudiar com es propaguen les malalties en el temps i en l'espai quan es produeix un brot epidèmic és de vital importància a l'hora de dissenyar una resposta ràpida i efectiva. Epidèmies recents com els brots de Zika o Ébola no fan més que recordar la necessitat de millorar la capacitat de vigilància i resposta globals si es volen contenir d'una manera efectiva i minimitzant l'impacte en la societat, tant local com mundial.

Un estudi publicat en PNAS, en el qual ha participat l’IFISC (UIB-CSIC), ha caracteritzat l'epidemiologia de dos brots ocorreguts a Sierra Leone, un de còlera en 2012-2013 i un altre d'Ébola en 2014-2015. Per a això els investigadors van utilitzar dades recollides pel Ministeri de Salut i Sanejament de Sierra Leone i proporcionats per l'Organització Mundial de la Salut per a estudiar les seves característiques, a més de realitzar simulacions numèriques per a comprovar les conclusions oposades.

En epidemiologia, el temps que transcorre entre que un individu s'infecta fins que es torna infecciós (és a dir, capaç d'infectar a uns altres) es coneix com a període latent. D'altra banda, el temps que triga a desenvolupar símptomes es diu període d'incubació. La relació entre aquestes dues quantitats juga un paper fonamental a l'hora de caracteritzar el potencial que té una malaltia de convertir-se en una epidèmia. Una diferència crítica entre totes dues malalties estudiades és el període d'incubació, que s'estima en entre 8 a 12 dies per a l'Ébola però només 1 o 2 dies per al còlera. En el cas d'estudi, tots dos brots van durar períodes de temps similars i es van estendre per més del 75% de les prefectures en les quals es divideix el país. Encara que els brots epidèmics tenen tendència a durar més temps amb aquelles malalties que tenen períodes d'incubació més llargs, la transmissió a llocs més distants pot progressar més ràpidament, causant un front d'expansió més ràpid i discontinu. És a dir, períodes d'incubació curts resulten en propagacions similars a la pertorbació que genera una pedra en caure en un llac (relativament circular i amb avanç uniforme), mentre que períodes d'incubació llargs condueixen a brots de llarg abast que apareixen en petits focus distants entre si. Els viatges realitzats per les persones infectades que es troben en el seu període d'incubació resulten ser un factor clau en la dispersió geogràfica de les epidèmies, així com la capacitat de predicció que es té, especialment en poblacions d'individus que disminueixen la seva mobilitat quan cauen malaltes.

A més de caracteritzar les dades reals de tots dos brots, els investigadors van realitzar simulacions amb diferents períodes d'incubació per a comprovar com aquest paràmetre afecta a la difusió espacial de les malalties. En el cas de períodes d'incubació curts, es troba un pic més alt d'infectats, però en un espai de temps més curt. Per contra, per a períodes d'incubació més llargs el pic màxim d'infeccions és menor però el brot té una durada molt major. La diferència en el període d'incubació també influeix en la predictibilitat del brot, sent aquesta molt menor quan el període és major.

Una millor comprensió de l'expansió espacio-temporal de brots epidèmics és clau per a proposar estratègies de vacunació que permetin frenar el seu avanç, localitzant aquells llocs amb un major risc d'infecció. Això és de cabdal importància per a fer front tant a amenaces conegudes, com l'hipotètic cas d'un ressorgiment del còlera o l'Ébola a Sierra Leone, com per a nous brots que puguin aparèixer en altres parts del món. 


Incubation periods impact the spatial predictability of cholera and Ebola outbreaks in Sierra Leone. Rebecca Kahn, Corey M. Peak, Juan Fernández-Gracia, Alexandra Hill, Amara Jambai, Louisa Ganda, Marcia C. Castro, Caroline O. Buckee Proceedings of the National Academy of Sciences Feb 2020, 201913052; DOI: 10.1073/pnas.1913052117 Juan Fernández


Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord