L’IFISC (UIB-CSIC) col·labora en l'innovador Projecte EUR2J per fomentar la transició energètica a través de l'educació

29 de gener de 2024

  • L'IFISC aporta la seva experiència en sistemes complexos, col·laborant en un projecte pioner d'educació i conscienciació ciutadana.
  • L'objectiu del projecte és combinar ciència i interacció social per transformar com entenem i feim servir l'energia, un repte crític amb vista al futur.

L'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), centre mixt de la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior de Recerques Científiques, participa en el projecte «Del euro al joule (EUR2J)», liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona i en col·laboració amb la Fundació EURECAT (Centre Tecnològic de Catalunya). Aquest projecte, finançat per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació la Caixa dins el programa Pla Barcelona Ciència, té una durada de 2 anys. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa de recerca és impulsar l'educació i consciència ciutadana en l'àmbit de la transició energètica, i destaca especialment la importància de l'estalvi i l'eficiència energètica 

El projecte es basa en tres eixos fonamentals:

(i) La creació d'una plataforma digital integral que albergarà una varietat de recursos educatius, incloent-hi vídeos informatius i tallers interactius disponibles a través de diverses xarxes socials. (ii) Un estudi de xarxes socials que mostrarà l'impacte dels continguts en funció del llenguatge utilitzat, ja sigui científic o viral. (iii) Una anàlisi detallada dels patrons temporals i geogràfics de les noves instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. Aquesta anàlisi té com a objectiu determinar fins a quin punt aquests patrons poden ser atribuïts a fenòmens d'imitació social, contribuint així a un millor enteniment de l'adopció de tecnologies sostenibles.

Amb l'experiència única de l’IFISC en l'estudi de sistemes complexos i la seva aplicació en diverses àrees, l'institut exerceix un paper crucial en l'anàlisi de la influència de les dinàmiques de transmissió social en l'adquisició de coneixements i l'adopció de noves pràctiques i tecnologies energètiques. L'enfocament interdisciplinari de l'IFISC li permet contribuir amb la seva experiència en modelització i anàlisi de dades, facilitant no solament més bona comprensió dels patrons de comportament, sinó també el disseny d'estratègies efectives per a l'educació i l'adopció de tecnologies sostenibles.


Amb el projecte EUR2J, l’IFISC i els seus col·laboradors esperen fer una diferència significativa en el camí envers una societat més conscient i eficient en termes energètics. Aquest projecte representa una passa important en la missió de l’IFISC d'aplicar la ciència de sistemes complexos per abordar reptes socials crítics. La participació de l'IFISC en el projecte està coordinada per l'investigador Raúl Toral.


 solar-system


Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord