Cap a un nou concepte de producció, distribució i monitoratge de l'energia per a les illes

9 de novembre de 2020

Els sistemes energètics de les illes són un cas particular caracteritzat per una alta inversió necessària, costos d'aïllament, baixa rendibilitat, connexió limitada al mercat energètic, dependència excessiva dels combustibles fòssils i altes emissions. Totes aquestes propietats dificulten l'avanç i transformació cap a un sistema més sostenible d'acord amb la lluita contra el canvi climàtic mundial en la qual estem involucrats. D'altra banda, les illes tenen un gran potencial per a integrar les fonts d'energia renovables distribuïdes, com les fonts d'energia marina o els sistemes de producció d'energia eòlica i d'irradiació solar. En aquest context, l’IFISC (UIB-CSIC) participa en VPP4Islands, un projecte d'Acció d'Innovació finançat per la Comissió Europea.

El projecte VPP4Islands té per objectiu proporcionar instruments innovadors per a facilitar la integració de fonts d'energia renovable en els sistemes de xarxes elèctriques existents a les illes, assegurant al mateix temps l'estabilitat del sistema energètic i la flexibilitat dels serveis auxiliars, com la programació, el despatx, l'equilibri, la potència reactiva, la freqüència i el control del voltatge. Amb la finalitat de validar i avaluar les solucions proposades, es preveuen dues implementacions reals en dues illes d'Europa, sent una d'elles Formentera (Illes Balears). El control i optimització dels diferents sistemes s'ampliarà per a considerar no sols els vectors elèctrics, sinó també aquells multi energètics. A més, les solucions qualificades de VPP4Islands es replicaran després en altres 3 illes, amb la finalitat de generar i iniciar plans intel·ligents d'energia sostenible. A més, VPP4Islands generarà valors socials i mediambientals duradors beneficiant als consumidors. El consorci del projecte, la reunió inicial del qual es va celebrar el 22 d'octubre, està compost per 1 gran empresa, 1 operador del sistema de distribució (DSO), 7 petites i mitjanes empreses (PIMES), 3 universitats i institucions de recerca, inclòs l’IFISC (CSIC-UIB), 2 organitzacions regionals de transmissió (RTO), 3 administracions insulars, inclòs el Consell Insular de Formentera, i 2 organitzacions sense fins de lucre, totes elles coordinades per la Universite d'Aix Marseille (França). VPP4Islands tindrà una durada de 4 anys.

Més informació sobre el projecte disponible en la seva pàgina web. solar-panels


Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord