11F: Dia Internacional de la Dona i la Nena en Ciència 2022. Cap a un pla d'Igualtat de Gènere en l’IFISC

10 de febrer de 2022

En 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar l'11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència amb l'objectiu d'aconseguir un accés ple i igualitari a la ciència per a nenes i dones. 

A l’IFISC, un equip d'estudiants predoctorals, investigadors postdoctorals, investigadors permanents, personal d'administració i tècnics, ha començat a treballar en un pla d'equitat de gènere de l’IFISC. Per a això, s'ha distribuït una enquesta a tots els membres de l’IFISC amb la finalitat de recollir opinions, experiències i suggeriments que puguin ajudar en l'elaboració del pla. La infografia que acompanya a aquest article resumeix els principals resultats de l'enquesta, en la qual s'ha garantit l'anonimat de totes les respostes i no s'ha sol·licitat cap informació demogràfica, excepte el gènere. Un 92% dels enquestats dona suport a aquesta iniciativa. 

L'enquesta proporciona una bona mesura de l'estat dels aspectes relacionats amb el gènere en l'actualitat i ajuda a identificar els problemes urgents abans de la preparació del pla d'igualtat de gènere de l’IFISC. Comparant les respostes amb les enquestes actuals i futures, es pot controlar si les accions que s'inclouran en el pla d'equitat tenen alguna conseqüència mesurable. L'enquesta s'ha elaborat inspirant-se en l'eina Gender Equality in Academia and Research (GEAR), que proporciona a les universitats i organitzacions de recerca consells i eines pràctiques. 

L'equip d'igualtat de l’IFISC s'ha compromès a aplicar mesures per a millorar les condicions de treball de tot el personal de l’IFISC, amb especial atenció als grups infrarepresentats. Les respostes a l'enquesta indiquen que existeix una clara necessitat de conscienciar sobre les qüestions d'equitat en tot l'institut. 

L’IFISC presenta aquests resultats dins del programa 11F 2022 organitzat per la Plataforma 11F Balears, l'objectiu de la qual és donar rostre i veu a les dones que, des d'institucions, empreses o a títol individual, desenvolupen la seva activitat professional i acadèmica especialment en l'àmbit dels sectors STEM. 

La llista completa d'activitats que s'organitzaran en el marc del 11F es pot trobar en la web 11fbalears.org.


 11f-2022-collage


Premsa i mitjans de comunicació


Aquesta web utilitza cookies per a la recollida de dades amb un propòsit estadístic. Si continues navegant, vol dir que acceptes la instal·lació de la cookie.


Més informació D'accord