Universitat de les Illes BalearsIFISC

Línies d'Investigació

Els Sistemes Complexos, un paradigma central a l’IFISC, es caracteritzen pels fenòmens emergents i col·lectius de molts elements en interacció. Una comprensió bàsica d’aquest sistemes arriba des de la Física Estadística, junt amb la Teoria dels Sistemes Dinàmics, incloent-hi l’estudi del caos i l’efecte de fluctuacions i fenòmens aleatoris. Fenòmens genèrics en estudi inclouen sincronització, transicions de fase, inestabilitats de no equilibri, formació d’estructures espacio-temporals, o la dinàmica i evolució de xarxes complexes.

Unitat de Serveis de Computació

La Unitat de Serveis de Computació s'encarrega de gestionar els recursos computacionals de l'IFISC. Nuredduna és el nostre principal cluster de càlcul.

Canviar Idioma

Cerca

Intranet

Peu de pàgina

Consell Superior d'Investigacions Científiques Universitat de les Illes Balears